×

עבודה נתמכת ברצף שירותי התעסוקה

מק"ט 44 | מחברים נוספים: אילן רוזינר, לירון פתאל, ברקת הנלה

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

המחקר בא לבחון האם תוכנית תעסוקה נתמכת הצליחה, ובאיזו יעילות הופעלה התוכנית (תהליכי איתור, השמה, הכשרה, ליווי ומעקב של המשתקמים, והעבודה מול המעסיקים). המחקר מתבסס על ראיונות עומק עם בעלי תפקידים ברמות השונות (רמת המטה, מפעילי התוכנית, בעלי תפקידים ב- 10 מפעלי עבודה שיקומיים (מע"שים) וברשויות המקומיות בהן נבדקו המע"שים ו- 10 מעסיקים), ניתוח חומר כתוב והערכות על העובדים והנושרים בתוכנית, שבוצעו ע"י המדריכים המלווים והמעסיקים. עם סיום כתיבת הדו"ח, התקבלו נתונים על היקף ההשמות והנשירות נכון לסוף אוקטובר 2009.

 


פריטים קשורים