×

עמדות מורים וסייעים העובדים עם תלמידים בעלי פיגור שכלי כלפי הגדרת הפיגור השכלי החדשה ונכונותם לשינויים המתחייבים מיישום חוק החינוך המיוחד, בזיקה לעמדותיהם החינוכיות הכלליות (פרוגרסיביות/ שמרנות)

מק"ט 535 | מנחה : ד"ר חפציבה ליפשיץ

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מטרתו העיקרית של המחקר הנוכחי הייתה לבדוק עמדות מורים וסייעים העובדים בבתי ספר לתלמידים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה), כלפי ההגדרה החדשה של המש"ה (דהיינו, אמונות ביכולת ההשתנות של בעלי מש"ה קשה ועמוקה וכלפי ביטול הסיווג על פי רמות משכל). הממצאים מציגים גישה המבטאת יחס חיובי לאנשים בעלי מש"ה אך אינה מאמינה ביכולת ההשתנות שלהם ואינה מציבה דרישות לקידומם. בנוסף, לא חל שינוי בעמדות הנבדקים שמונה חודשים אחרי הסדנא בנושא הגדרת המש"ה החדשה, בזיקה לתפקיד והן בזיקה לסוג אוכלוסייה. שינויים הנכפים על אנשי החינוך מעוררים התנגדות לעומת שינויים מהשדה.


פריטים קשורים