×

עשרים שנים לחוק השוויון – הישגים, שינויים ואתגרים

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אשר נחקק בשנת 1998 הביא עמו שינוי מהפכני עבור אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית. החוק מדבר על שוויון מהותי, לא עוד שוויון פורמלי אלא שינוי משמעותי בסדרי העדיפויות ועיצוב מחדש של המרחב הציבורי והשירותים הניתנים בו כך שיאפשרו גם לאנשים עם מוגבלות לקחת חלק בהם.  מאמר הסוקר את ההישגים, השינויים שהביאו עימו החוק והאתגרים העתידיים.

המאמר פורסם לראשונה בכתב העת “עניין של גישה”, גיליון 23,  2019.

 


פריטים קשורים