×

קוים מנחים לתכנון מעון יום שיקומי

מחברים נוספים : שוש זאב-רשף, תמי איילון, מיקי כהן

מסמך זה הינו שיתוף פעולה בין אגף לשירותי רווחה ושיקום, היחידה לטיפול באדם עם אוטיזם, הקרן לפיתוח שירותים לנכים של הביטוח הלאומי וקרן שלם.
מטרתו לסייע לרשויות בבניית מעונות יום שיקומיים בצמוד למעונות יום רגילים בקהילה כחלק מקריית החינוך ברשות.
המסמך מציג את טבלת השטחים והפונקציות הבסיסית על פי התקנות, ובנוסף הרחבות מומלצות שתאושרנה על ידי וועדת ההיגוי שתלווה את הפרוייקט.
 


פריטים קשורים