×

קידום תעסוקת אנשים עם אוטיזם בתפקוד גבוה בשוק החופשי: סקירת ספרות והערכת תוכנית ניסיונית בבית אקשטיין

מחברים נוספים : יואב לף
בעשורים האחרונים גוברת ההכרה בחשיבות התעסוקה בחייהם של אנשים עם מוגבלות, ובהם אנשים על פני הרצף האוטיסטי המוגדרים בתפקוד גבוה. הספרות המחקרית מבהירה שניתן לתמוך באנשים אלה, לסייע להם להתגבר על חסמים המקשים על קליטתם בעבודה ולסייע להם להתמיד בה. מאמר זה סוקר את הידע שנצבר בעולם בנושא זה ומתווה כיווני פעולה אפשריים. עוד הוא מביא את עיקרי הממצאים הנוגעים ליישומה ולהשפעותיה של תוכנית ניסיונית שהופעלה בישראל ואת הלקחים המרכזיים ממנה.יש לקוות שהידע המובא כאן יסייע לקידום העסקתם של אנשים המצויים ברצף האוטיסטי בשוק החופשי, הן מבחינת שיעור המועסקים והתמדתם בעבודה והן בסיוע להשתלבותם בתעסוקה משמעותית, שתאפשר להם למצות את יכולותיהם ואת שאיפותיהם ולתרום תרומה של ממש למקום העבודה שלהם.
 
מילות מפתח: אוטיזם, תפקוד גבוה, תעסוקה, תוכנית ניסיונית.
 
 
פרסום מחקר זה באתר קרן שלם נעשה בהסכמת  הנהלת מערכת כתב העת "ביטחון סוציאלי".
 

פריטים קשורים

דילוג לתוכן