×

שימוש בטכנולוגיות מסייעות באבחון וטיפול בילדים עם מוגבלויות (מש”ה, אוטיזם, שיקום) במסגרת “יוזמת העתיד”

מק"ט 890-344-2021 | חוקרים נוספים : אריק רימרמן, מיטשל שערץ, שרון גנות, ריבה מוסקל

מחקר הערכה זה נעשה ע”י מכלול- יח’ הערכה ומחקר של קרן שלם.

“יוזמת העתיד” וקרן שלם חברו במטרה לבחון את אופן ומידת השימוש והצריכה של אנשי מקצוע באמצעים של טכנולוגיות מסייעות, באבחון ובטיפול בילדים עם מוגבלויות התפתחותיות (0-21). מטרתו המרכזית של הסקר היא לאסוף מידע לגבי האמצעים של טכנולוגיה מסייעת בהם עושים שימוש בפועל, ולאמוד את מידת השימוש והזמינות של טכנולוגיות אלו. מטרתו המשנית של הסקר היא לאסוף פרטים של אנשים השייכים לקהל היעד, אשר יהיו מעוניינים להצטרף לפורום ייעודי שייפתח לטובת פיתוח הנושא. המחקר התבצע באמצעות העברת שאלון מובנה הכולל הן שאלות סגורות והן שאלות פתוחות, לאנשי מקצועות הבריאות, העובדים תחת משרד הרווחה והביטחון החברתי ומשרד הבריאות (מכונים להתפתחות הילד וכו’). על הסקר השיבו 136 אנשים. ממצאי הסקר הראו מידה נמוכה יחסית של שימוש באמצעי טכנולוגיה גבוהה, וכן שזמינותם של אמצעים אלו איננה גבוהה. ייתכן והממצאים משקפים את הרתיעה בשימוש בטכנולוגיות חדשניות על ידי מטפלים בתחום התפתחות הילד, ומעידים על כך שיש צורך במאמץ מכוון להקניית היכרות עם אמצעים טכנולוגים חדישים, הכשרות והקניית ידע.

מילות מפתח : טכנולוגיות מסייעות, טכנולוגיה מסייעת, ילדים עם מוגבלות


פריטים קשורים