×

תהליכי זיכרון דקלרטיבי ופרוצדורלי בקרב בעלי תסמונת וויליאמס, בעלי תסמונת דאון ובעלי תסמונת ה-X השביר בהשוואה לבעלי התפתחות תקינה בעלי רמה קוגניטיבית זהה

מק"ט 559 | מנחים: פרופ' חפציבה ליפשיץ, פרופ' אלי וקיל

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מטרתו של המחקר היתה לבדוק את תהליכי הזיכרון הדקלרטיבי והפרוצדורלי בקרב חניכים עם מוגבלות שכלית בעלי אטיולוגיות שונות, בהשוואה לבעלי התפתחות תקינה בעלי רמה קוגניטיבית זהה. ייחודו של המחקר הנוכחי מתבטא בנקודות הבאות: בדיקת שני סוגי הזיכרון לטווח הארוך (LTM) בקרב בעלי תסמונת ה-X השביר. בתחום הדקלרטיבי נבדק זיכרון מילולי וחזותי, ובתחום הפרוצדורלי הוא בודק מטלה קוגניטיבית ותפיסתית. מתוצאות המבחן הדקלרטיבי עולה, שבמבחני ההיזכרות החופשית, שנערכו כ-30 דקות לאחר שלב הלמידה המידית, חלה ירידה בקרב כל קבוצות המחקר, ואילו הלמידה הפרוצדורלית נשמרה בקרב כל קבוצות המחקר אף לאחר שבוע.


פריטים קשורים

דילוג לתוכן