×

תכנית מעבר להכנה לחיי עבודה לתלמידים עם מוגבלות שכלית הלומדים בחינוך מיוחד

מק"ט 562 | מנחים: ד"ר דליה זק"ש, פרופ' שונית רייטר

עבודת גמר זו לתואר שלישי (דוקטורט) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

במסגרת המחקר נבנה מודל תיאורטי להכנה לעבודה ונכתבה תוכנית התערבות מפורטת העוסקת בהכנה לחיי עבודה. מטרת המחקר לבחון את תרומת התכנית לשיפור מוכנותם לעבודה של המשתתפים בה וביסוס ראיות בדבר יעילוּת התוכנית בהשוואה לתוכניות מעבר אחרות המקובלות היום בחינוך המיוחד. ממצאי המחקר מראים שבאמצעות תוכנית מתאימה ניתן להקנות ידע על עולם העבודה ולהפוך מושגים מופשטים מתחומי המסוגלוּת התעסוקתית לנגישים עבור תלמידים עם מוגבלוּת שכלית. הממצאים חיזקו מודלים התיאורטיים והיישומים אשר מצדדים שהשתלבות בעבודה תיעשה באמצעות פיתוח יכולות ביצוע, ידע ומושגים, ביסוס של ערכים, מודעוּת לרצונות וקבלת משוב מן הסביבה.


פריטים קשורים