×

תפיסות אנשי צוות את השימוש במחשבי תקשורת אצל בוגרים עם מוגבלויות התפתחותיות

מק"ט 573 | מנחים: ד"ר דליה זק"ש, ד"ר טל לבל

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מטרת המחקר היא לבחון תפיסות של צוות רב-מקצועי לגבי השימוש במחשבי תקשורת אצל בוגרים עם מוגבלויות התפתחותיות, תוך התמקדות במשמעות תפיסות אלה בתהליכי הטמעתם ויישומם. מניתוח הנתונים ניתן לזהות שלוש תמות מרכזיות – קשר בין מחשבי תקשורת לתהליך התקשורת עצמו; קשיים והזדמנויות הנלווים לשימוש במחשבי תקשורת; והתייחסות להטמעה כתהליך משמעותי ומקצועי, המתאפיין בדרישות מצד השותפים לו – הצוות, החניכים והמשפחות. תפיסות אנשי הצוות ביחס למחשבי התקשורת נעות על רצף בין התנגדויות, חששות וקשיים ועד אהבה לתחום וניסיונות להתגבר על הקשיים, על מנת להפוך את המחשבים לאמצעים משמעותיים לתקשורת.


פריטים קשורים