×

תפיסות חינוכיות של מנהלי בתי ספר, מפקחים ומובילי מדיניות חינוכית בנוגע לשילוב בוגרים עם מוגבלות שכלית בעבודה במסגרות חינוכיות

מק"ט 890-59-2018

מחקר זה נעשה במימון קרן שלם.

שילוב בוגרים עם צרכים מיוחדים בחברה בכללותה ובמערכת החינוך בפרט מהווה אתגר תרבותי וחברתי שעל מנת להצליח בו, יש להכיר לעומק את עמדות האנשים המשלבים על מנת להתאים את הנדרש במערך החינוכי המשלב. בעוד ששילובם של בוגרים עם לקויות למידה, לקויות חושיות ולקויות מוטוריות במערכת החינוך נלמד במהלך השנים ואף מיושם בהדרגה, לא כך מתבצע בנוגע לשילובם של בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש”ה). במחקר זה, נשאלו לראשונה 75 מובילים בתחום החינוך והשילוב בחברה הישראלית, בנוגע לאפשרויות שילובם של בוגרים עם מש”ה במערך החינוכי. מרבית מהמשתתפים הביעו תמיכה באפשרות להמשיך ולשלב את הבוגרים עם מש”ה במערכת החינוך, למרות שלא היו מודעים לאפשרות זו עד כה. המידע שנאסף  תורם משמעותית להבנת מורכבות שילובם של הבוגרים עם מש”ה, תוך התמקדות בהבנת צורכי המערכת המשלבת ולצורכי הבוגרים המשתלבים, ובהעלאת הצעות לפתרונות אפשריים ליישום.

 

מילות מפתח : מוגבלות שכלית התפתחותית, שילוב, תוכניות התערבות, מנהלי בתי ספר, מובילי שילוב, עובדים-סוציאליים

.


פריטים קשורים