×

תפיסת ההחלטה של נשים בעלות אינטליגנציה תקינה להתחתן עם גברים בעלי פיגור שכלי בקרב האוכלוסייה המוסלמית בישראל

מק"ט 552 | מנחה: ד"ר רוני סטריאר

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מחקר זה עוסק בנישואי נשים מוסלמיות בעלות אינטליגנציה תקינה לגברים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) בחברה הערבית בישראל. בדק את תהליך קבלת ההחלטה של הנשים להינשא לאדם בעל מש"ה. המחקר התמקד במספר שאלות הקשורות במעמדן ובמצבן של הנשים ערב קבלת ההחלטה, בציפיות הנשים ממערכת הנישואים ומן המשפחה הרחבה, ובמשמעות שנשים אלה מעניקות להחלטתן בהווה. הממצאים מראים שהחלטת הנשים להינשא קשורה למעמדן הנחות של נשים ערביות רווקות במשפחה ובחברה. הממצאים מחזקים את הצורך בפיתוח פרקטיקה, שירותים חברתיים ומדיניות חברתית הרגישים למאפיינים החברתיים, מגדריים ותרבותיים של נשים בקרב אוכלוסיות מודרות בישראל.


פריטים קשורים

דילוג לתוכן