×

תרומתם של הערכה עצמית, רמת הדיפרנציאציה של העצמי, תפיסת הדחק במשפחה ותפיסת הטיפול הדיפרנציאלי של ההורים לצמיחה אישית בקרב אחאים לילדים עם או ללא פיגור שכלי

מק"ט 532 | בהנחיית : ד"ר ליאורה פינדלר

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק האם קיימים הבדלים בין אחים לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש”ה) לבין אחים לילדים ללא מש”ה במשתנים הערכה עצמית ורמת הדיפרנציאציה של העצמי, המבטאים את המשאבים הפנימיים של הילד, ובמשתנים תפיסת הדחק במשפחה ותפיסת הטיפול הדיפרנציאלי של ההורים, המשקפים את האספקטים המשפחתיים בחיי הילד. נמצא, בניגוד להשערות המחקר, כי אחים לילדים עם מש”ה דומים לאחים לילדים ללא מש”ה בהערכתם העצמית, ברמת הדיפרנציאציה של העצמי ובתפיסת הדחק במשפחה. יחד עם זאת, בהתאם להשערות המחקר, נמצאו הבדלים בתפיסת הטיפול הדיפרנציאלי של ההורים ובצמיחה האישית.


פריטים קשורים