×

Postsecondary University Education Improves Intelligence of Adult Students with Intellectual Disability: A Preliminary Study השכלה גבוהה לסטודנטים עם מוגבלות שכלית תרמה לשיפור מנת מישכלם.

מחברים נוספים : שלומית שניצר, אלי וקיל

המחקר עוסק בסטודנטים עם מוגבלות שכלית (מש”ה) המשתתפים בפרוייקט  “עוצמות” –  שילוב אקדמי  בן  3  שלבים לבוגרים עם מש”ה, כדלהלן:
שלב  א’ – העשרה אקדמית מותאמת בקבוצה: סטודנטים בעלי מגבלה קוגניטיבית  מגיעים  פעם בשבוע לפקולטה לחינוך באוניברסיטת “בר אילן” ליום לימודים בן 4 שעות.  הקורסים הנלמדים:  מבוא לפסיכולוגיה,  מבוא לסוציולוגיה, סינגור עצמי, ספרייה ומחשבים. המרצים הם הסטודנטים הלומדים לתואר שני בחינוך מיוחד בהתמחות מוגבלות שכלית בפקולטה לחינוך בהדרכת מרצי ההתמחות במוגבלות שכלית.
שלב ב – שילוב קבוצתי בסמינריון מחקרי לתואר ראשון:  סטודנטים עם  מש”ה משולבים בסמינריון מחקרי לתואר ראשון בחינוך מיוחד “התבגרות ובגרות בקרב  אנשים  עם נכות התפתחותית”. הסטודנטים הרגילים מבצעים ניתוחים סטטיסטיים. ניתוח השאלונים והאינטרפרטציה נעשית יחד עם שתי הקבוצות.
שלב ג – תכנית לתואר ראשון רב תחומי במדעי החברה של 6 סטודנטים עם מש”ה:   ששה סטודנטים בעלי מגבלה קוגניטיבית משולבים בקורסים  של התואר הראשון בקורסים של מדעי החברה והרוח באוניברסיטת בבר אילן.  הם  מסיימים את התואר  בסוף שנת תשפ”ג.
לפני 4.5  שנים נערכו מבחני אינטליגנציה  לסטודנטים  המשולבים ובתחילת  תש”פ נבדקה  האינטליגנציה שנית WAIS-IIIHEB; Wechsler, 2008) ). נמצאה  עליה מובהקת במנת המשכל הכללית, הוורבלית והביצועית בעיקר בתחום  המילולי שבו עברו הנבדקים מסטטוס  של מוגבלות שכלית (IQ< 70) לסטטוס  של התפתחות תקינה     ((IQ = 90  בעיקר בתחום המילולי. המחקר מפריך ממצאים קודמים  בדבר קביעות  ה-IQ במיוחד באוכלוסייה  עם  מש”ה.

קרדיטים נוספים :
ד”ר  שושנה  ניסים, רכזת  פרוייקט  “עוצמות” , הפקולטה  לחינוך , אוניברסיטת בר אילן
ד”ר חיה עמינדב, פסיכולוגית קלינית, מרצה באוניברסיטת אריאל

מילות מפתח :
סטודנטים עם מוגבלות  שכלית, השכלה גבוהה,  אינטליגנציה קריסטלית ופלואידית, שיפור במנת המשכל

מאמר זה פורסם לראשונה בכתב העת European Journal of Special Needs Education , ינואר 2023.
המאמר מפורסם באתר קרן שלם באישורה של החוקרת פרופ’ חפציבה ליפשיץ-והב.


פריטים קשורים