×
מציג 10 תוצאות מתוך 221

שינוי עמדות כלפי אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית- בקרב סטודנטים באקדמיה הלומדים בקורסים הניתנים על ידי קרן שלם ובקרב משתלמי קורסי קרן שלם (בשנה”ל תשע”ז)

מק"ט 196| מחברים נוספים : מיה סבג, נגה חן
 מחקר הערכה זה נעשה ע"י מכלול- יח' הערכה ומחקר של קרן שלם. בדו"ח הממצאים הבא, מובאים ומוצגים ממצאי הערכת בחינת השינוי בעמדות כלפי אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, ביחס לאיכות ...

אוגדן מאמרים בנושא שוויון והשתלבות של אנשים עם מוגבלות

תוצרי התוכנית להשתלבות ילדים ונוער עם מוגבלות בתנועות נוער
תחום שילוב חניכים עם מוגבלות בתנועות הנוער הופך בשנים האחרונות לעובדה קיימת, כאשר בכל התנועות משתתפים באופן פעיל חניכים עם מוגבלות. בכל תנועות הנוער פועלים בעלי התפקידים השונים ללמידה מתמדת והתמקצעות, ...

התנהגות מאתגרת בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

התנהגות מאתגרת הינה נפוצה בקרב ילדים ומבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, ולכן חשוב להבין את מקורה ואת דרכי ההתערבות האפשריים. המאמר מתאר מהי התנהגות מאתגרת וגורמים אפשריים התרחשותה. כמו כן, ...

حملت واعطيت بإيمان”: نقص التحفيز(الخمول الوظيفي)، الالتزام نحو المؤسسة والالتزام نحو مستقبل الخدمة –لدى معالجين متدينين مقارنة مع الغير متدينين والذين يرعون أشخاصا ذوي محدودية ذهنيّة تطوريّة

رقم النموذج : 625| بإرشاد: د. عنات فرويند
هذه الرسالة(الاطروحة) للحصول على اللقب الثاني بدعم من "صندوق شاليم". تتمحور هذه الدراسة حول ظاهرة الالتزام تجاه مستقبِل الخدمة وعلاقتها مع نقص التحفيز الوظيفي(الخمول الوظيفي) ومن ناحية أخرى، الالتزام تجاه ...

הקשר בין מצבם התפקודי והקוגניטיבי של המטופלים לבין רמת הלחץ, השחיקה, שביעות הרצון ופגיעות שריר- שלד בקרב המטפלים באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

מק"ט 612 | מנחים: פרופ' אלי כרמלי, ד"ר דבורה אלפרוביץ-נחנזון
גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בעבודת עזרה מלגה מקרן שלם. זהו מחקר חתך ראשוני שכלל 243 רופאים מ- 68 מעונות ומסגרות. המטפל לרופא שאלון חד פעמי. מטרתו המרכזית הייתה ...

“לילך” – הנגשת תכנים בנושא בריאות האישה לנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

סביבת "לילך", שפותחה עבור קרן שלם והאגף לטיפול באדם עם מש"ה במשרד העבודה והרווחה, נועדה להסביר לנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מיהו רופא הנשים וכיצד מתנהלות הבדיקות השגרתיות בחדר הטיפולים ...

חווית ההאכלה והאכילה – חוברת הדרכה לעבודה עם אנשים עם מוגבלות

אכילה הנה צורך קיומי בחייו של כל אדם, ובנוסף, האכילה מהווה אירוע מהנה וחוויה חברתית. היא גם חוויה המאגדת בתוכה אלמנטים נוספים כגון: עצמאות לעומת תלות, קשר ותקשורת הדדיים, הכלה, ...

הצד השני של הטיפול: מוגבלות, נורמליות ועריצות השיקום – עם נורמן קונץ

קטע מהריאיון :"המדרגות לא מובילות לשום מקום!" מחשבותיו של מסנגר עצמי על שירותיהם של אנשי המקצוע ועל השפעתם על אנשים עם מוגבלויות – ראיון עם נורמן קונץ ריאיון מובנה למחצה ...

לומדת חלון לעולם המוגבלות השכלית

לומדת אוריינטציה והיכרות ראשונים עם עולם המוגבלות השכלית
שיתוף פעולה בין המכללה הטכנולוגית בחולון, הפקולטה לטכנולוגיות למידה לבין קרן שלם והאגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית במשרד הרווחה הניב לומדה אינטראקטיבית שמטרתה להקנות אוריינטציה ומידע ראשוני על תחום ...

ערכת הפניה לעו”ס המפנה עבור תהליך אבחון באגף לטיפול באדם עם מש”ה

הערכה מכילה: 1. טופס הפניה 2. מתווה דו"ח סוציאלי נדרש 3. שאלון פרטי רקע רפואי (רשות) 4. נספח 1- כתב ויתור סודיות 5. נספח 2- שאלון מסייע (רשות) הערכה מתוך ...

מציג 10 תוצאות מתוך 221