×
מציג 10 תוצאות מתוך 108

"חורים" ברצף התעסוקתי של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בישראל

מטרת המחקר היא לאתר מהם החסמים העיקריים, אשר הביאו לשיעור תעסוקה כה נמוך בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) המתגוררים בבית המשפחה, ומותירים אנשים רבים מחוץ למסגרות התעסוקה המוצעות ...

על השפיטה ועל העיוורון

במהלך רוב ההיסטוריה של העולם המערבי הונצח המושג "צדק" בדמותה של אישה גדולת ממדים, עירומה או עוטה לגופה טוגה יוונית, האוחזת בידיה חרב ומאזניים, שאותה אני מכנה "אייקון הצדק". המאפיין ...

האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות

אומצה בעצרת הכללית של האומות המאוחדות ב-13 בדצמבר 2006
האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות שהתקבלה ע"י עצרת האומות המאוחדות בדצמבר 2006, אושררה גם על ידי ממשלת ישראל. אישור זה נעשה לאחר תהליך ארוך של בחינת האמנה לאור ...

תעסוקת אנשים עם מוגבלות בשוק החופשי ואחריותם של משרדי עבודה ברחבי העולם אל מול שינויים במדיניות ובמאפייני האוכלוסייה

מטרת מסמך זה להציג את התפתחות מגמות המדיניות והאסטרטגיות הממשלתיות כלפי אנשים עם מוגבלות הלכה למעשה כפי שהם באים לידי ביטוי במדיניותן של מספר מדיניות הנחשבות כמובילות בתחום : שבדיה, ...

ערכת מנחה בנושא איתור ילדים, צעירים ובוגרים עם מוגבלות במצבי סיכון

לאנשי מקצוע מתחומי החינוך, הרווחה והבריאות
התוכנית הארצית "מצוף" פותחה על מנת לצמצם את תופעת מיעוט הדיווח ולהגברת המודעות בקרב אנשי המקצוע לסוגיית הפגיעה הגבוהה יותר בילדים עם מוגבלויות בהשוואה לילדים ללא מוגבלויות. התוכנית הינה שותפות ...

סרטון על נגישות עסקים קטנים – שווה להיות נגיש

סרטון המציג את חשיבותה של הנגשת עסקים קטנים בעבור אנשים עם מוגבלות. ביום הפעילות "שווה להיות נגיש" שנערך ב - 04/12/2011 למטרת קידום הנגשת עסקים קטנים יצאו קבוצות של פעילים ...

תעסוקה, רווחה ומיסוי של אנשים עם מוגבלויות בישראל

מחברים נוספים : מיכל סופר, צילי דגן, רוני רוטלר, ליאור משאלי, דנה דוד, עמרי קוזי
מטרת הדו"ח היתה לבדוק את התייחסותה ומדיניותה הכלכלית חברתית של המדינה כלפי אנשים עם מוגבלויות, בתחום התעסוקה, הרווחה והמיסוי, כפי שהיא באה לידי ביטוי בהוראות החוק, בתקנות, ובחוזרי המנהל. הנתונים ...

ואיפה הרמפה שלי? נגישות שירותי תרבות ופנאי לאנשים עם מוגבלות פסיכיאטרית

בשנים האחרונות, המודעות החברתית והחוקתית בתחום הנגישות עלתה בחברה הישראלית, עד כדי כך שכל ילד יודע ומבין את מהותה של הרמפה ואת הסמל של אדם הישוב על כיסא הגלגלים. אך ...

זמינות שירותים בקהילה לילדים עם צרכים מיוחדים

 בהמשך לסקר שנערך ע"י מכון ברוקדייל בנושא : ילדים עם צרכים מיוחדים: הערכת צרכים וכיסוים על ידי שירותים שנערך בשנת 1997 הוועדה לזכויות הילד בראשות חבר הכנסת זבולון אורלב יזמה ...

יישום חוק שירותי רווחה – הערכת עלות לבעלי פיגור שכלי

בשנים האחרונות נערך דיון מקיף על חוק שירותי רווחה חדש אשר יבטיח זכויות בסיסיות לאוכלוסיות הזקוקות לשירותים שונים על פי קריטריונים מוגדרים. החוק יגדיר סל שירותים שאותו המדינה תתחייב לספק ...

מציג 10 תוצאות מתוך 108
דילוג לתוכן