מיפוי הקושי ותהליכי החשיבה בפתרון אנלוגיות פרספטואליות וקונספטואליות באמצעות אבחון דינאמי בקרב מתבגרים ומבוגרים בעלי פיגור שכלי   מק"ט 546 | מנחים: ד"ר חפציבה ליפשיץ, ד"ר יצחק וייס  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מטרת המחקר העיקרית הייתה להתחקות אחר תהלכי החשיבה והקשיים של בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) בבואם לפתור אנלוגיות קונספטואליות ופרספטואליות. ממצאי המחקר הצביעו על עלייה מובהקת בהישגים לאחר האימון, על קושי בפתרון הרכיבים הסקה ומיפוי באנלוגיות פרספטואליות מעבר לרמה הקוגניטיבית הבסיסית וכן על קושי בפתרון רכיב היישום באנלוגיות פרספטואליות בקרב בעלי הרמה הקוגניטיבית הבסיסית הנמוכה. הממצאים הדגישו את החשיבות של פיתוח תכניות לימודים בנושא אנלוגיות לבעלי אוכלוסייה זו בכלל ולמבוגרים בעלי פיגור שכלי בפרט, בד בבד עם העיסוק השיקומי לו הם זוכים.


לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד