×

אני שייך! מבט על קבוצות חברתיות מונחות בתוך בית הספר

השתלבות תלמידים עם מוגבלויות במערכת החינוך מהווה שדה רחב ומגוון, הן מבחינת ההטרוגניות של התלמידים המשתלבים במערכת הרגילה ורמת תפקודם, והן במודלים השונים של שילוב: שילוב של כיתה קטנה בבית ספר רגיל, שילוב הפוך, וכיו”ב. מידת ההצלחה של השילוב נגזרת, בין היתר, מתחושת השייכות של התלמיד לקבוצת בני הגיל ומאיכות ההשתלבות החברתית שלו. אחת הדרכים לשכלל את המיומנויות החברתיות ולהעמיק את ההשתלבות החברתית היא באמצעות קבוצה חברתית מונחית, הפועלת באופן עקבי ורצוף לאורך השנה. מאמר זה מתמקד בעיקר בקבוצות חברתיות מונחות המופעלות במסגרת החינוכית, כחלק ממערך התמיכה בתלמידים בשילוב היחידני (הנקרא גם “שילוב פרטני”) עם זכאות לסל תמיכות אישי, הלומדים בכיתות רגילות (גוטר 2021ב), תוך התמקדות בפרקטיקה של העבודה בקבוצה, הלכה למעשה.

המאמר מתבסס על ספרות המחקר, על קורסים, הכשרות, סדנאות וכנסים, ועל עבודה בשטח1. מטרת המאמר היא לשפוך אור על סוגיות מקצועיות, אתיות וחינוכיות, להרחיב ולהעמיק את המבט על קבוצות חברתיות מונחות, להדגים דרכי עבודה בקבוצות, להעלות שאלות אתיות ומקצועיות, ולהציע עקרונות וכלים יישומיים לתכנון ולהפעלת קבוצות חברתיות מונחות מותאמות ומדויקות לתלמידים, למסגרת החינוכית ולהקשר הארגוני-תרבותי-חברתי.

המאמר כולל סקירת ספרות, דיון, סיכום ומסקנות יישומיות, ומציג תרשימי זרימה לתכנון קבוצה חברתית מונחית, לתכנים רלוונטיים לקבוצה שיתרמו לתהליך הקבוצתי, ולפעילויות רלוונטיות על פי סדר השלבים ההתפתחותיים של הקבוצה. המאמר מציג מספר מודלים של קבוצות חברתיות מונחות, מדגים את העבודה הקבוצתית בעזרת תיאורי מקרה וכולל פרק המוקדש לדילמות מקצועיות-אתיות, הקשורות בתכנון ובהנחיית קבוצות חברתיות. המאמר מסתיים בהמלצות פרקטיות לתכנון ולהפעלה של קבוצות חברתיות מונחות.

למאמר המלא באתר הפסיכולוגיה העברית

מילות מפתח : הנחיית קבוצות, קבוצה מונחית

פריטים קשורים