×

אשנב למסגרות חיים

סרטון המציג הצצה למסגרות שונות לאנשים עם מוגבלות שכלית מילדות ועד בגרות.

הסרטון הופק במסגרת הקורס המקוון : הטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית

הסרטון הופק על ידי חברת Lnet

פריטים קשורים