×

איכות חיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית יישום – גישת “מחקר פעולה משתף”

מחברים נוספים: בנימין הוזמי

יישום גישת "מחקר-פעולה משתף" בקרב אנשים עם מש"ה הינה חלוצית בישראל. הגישה יושמה על-ידי "אגודת עמי" בבאר שבע. מטרת ההערכה הייתה לבדוק את שביעות רצונם של הדיירים מהשירותים הניתנים להם, בהיבטים של איכות חיים באופן כללי וכן בתחומים ממוקדים. בנוסף נבחנו תפיסות הצוות המטפל לגבי איכות החיים של הדיירים ושלהם. הדיירים לקחו חלק פעיל בערכה משלב יצירת כלי ההערכה, במסגרת התאמת כלי המחקר בקבוצת מיקוד, ועד לפירוש הממצאים. במחקר השתתפו 46 דיירים ו-20 אנשי צוות. ככלל איכות החיים דורגה על-ידי הדיירים כגבוהה, כאשר "עצמאות ושליטה" דורגה הכי נמוך. נמצאו פערים משמעותיים בין דיווחי הדיירים והצוות בנוגע לתפיסת איכות חיים ותעדוף. כמו כן, דיירים נבדלו בתפיסת איכות חיים ודירוג עדיפות מרכיבי לפי רמת תפקוד ותמיכה נדרשת. בתוך כך, דיירים ברמות תפקוד גבוהות יותר דיווחו על שביעות רצון נמוכה יותר ממידת העצמאות שלהם.

 

מאמר זה פורסם לראשונה בכתב העת "סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב", 27(1), 22-53 (2014).
 

מאמר זה מפורסם באתר קרן שלם באישורה של החוקרת ד"ר דנה רוט.

לתמצית המאמר באתר הבית של בית איזי שפירא לחץ כאן.

 


פריטים קשורים