×

אפיוני קריאה ומטלות תלויות קריאה בקרב צעירים עם פיגור שכלי ממקור לא ידוע ובקרב בעלי תסמונת דאון

מק"ט 27

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

המחקר עוסק בקריאת מילים ויכולות נלוות אצל בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) ממקור לא ידוע ואצל בעלי תסמונת דאון. מטרתו העיקרית הייתה ללמוד על יכולות קריאת מילים ויכולות נלוות אופייניות באוכלוסיות בעלי מש"ה. התמקדנו במיוחד בקשר שבין קריאת מילים ובין מודעות פונולוגית, זיכרון מילולי קצר טווח, אוצר מילים, ושיום מהיר. כמו כן נבדק הקשר שבין יכולת קריאת מילים לאינטליגנציה. ממוצע גיל הנבדקים היה 17.04. מסקנות המחקר הראו שהגורם המשפיע ביותר על יכולת הקריאה של בעלי מש"ה היא היכולת הקוגניטיבית הכללית של הלומד, ולפי כך יש להתאים את רמת הציפיות ממנו.


פריטים קשורים