×

הגדרה עצמית ואוטונומיה בקבלת החלטות של מתבגרים עם מוגבלות

מק"ט 890-109-2018| בהנחיית : פרופ׳ שירלי ורנר

עבודת גמר זו לתואר שלישי (דוקטורט) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מחקר זה בחן הגדרה עצמית ואוטונומיה בקבלת החלטות של מתבגרים עם מוגבלות. החלק הכמותי השווה בין תפיסותיהם של מתבגרים והוריהם. החלק האיכותני בחן את חוויותיהם של מתבגרים משתמשי תת”ח והורים אודות החוויות שלהם של הגדרה עצמית ואוטונומיה. מחקר זה מדגיש את התפקיד החשוב שהסביבה ממלאת בטיפוחה של הגדרה עצמית ואוטונומיה בקבלת החלטות. באופן ספציפי, להורים תפקיד מרכזי בפיתוחם של אלה. שימוש בתת”ח ובמיוחד הקלדה נמצאו כחוויה משנה חיים. המרואיינים במחקר זה העבירו את המסר בצורך הקיים להבאת שינוי במודעות החברתית לגבי קשייהם, ואת החשיבות בטכנולוגיה כדי להתגבר על חסמים קיימים כדי לתקשר את מחשבותיהם וכדי להבנות את זהותם העצמית.

 מילות מפתח: עידוד אוטונומיה בקבלת החלטות, הגדרה עצמית, יכולות, הזדמנויות, מתבגרים עם מוגבלות, הורים למתבגרים עם מוגבלות, משתמשי תת”ח, זהות עצמית, המודל האקולוגי להגדרה עצמית, הקלדה

למאמר שפורסם בכתב העת  Research in Developmental Disabilities>>

 

 

 


פריטים קשורים