×

הטמעת ערכי ניהול איכות (ISO-9001) בשגרת שיקום מקצועי-תעסוקתי של אדם בעל מוגבלות

תפיסת ה-TOTAL QUALITY MANAGEMENT" T.Q.M" תורגמה ומיושמת בארץ תחת ההגדרה "ניהול כולל לאיכות". למרות שהתפיסה נבנתה במקור אל מול ארגונים יצרניים זוהתה ישימות העקרונות ה"צרובים" בה כעקרונות אוניברסאליים המתאימים מאד גם לארגונים נותני שירות. מאמר זה מספק זווית ראיה נדירה בה נבחנת פיזיביליות העקרונות גם בארגונים המטפלים באנשים עם צרכים מיוחדים. יישום התפיסה של הניהול הכולל לאיכות ממומש באופן יישומי ע"י תהליך התעדת הארגון המטפל באוכלוסייה זו לתקן ISO9001.
ד"ר יצחק תמוז מרצה ומנחה בקורסי קרן שלם למנהלי מע"שים ומרכזי יום.

 


פריטים קשורים

דילוג לתוכן