×

הקשר בין סוגי ערך חברתי לבין תפיסות לקוחות כלפי עסקים חברתיים לשילוב תעסוקתי של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

מק"ט 890-180-2019

מחקר זה נעשה במימון קרן שלם.

במחקר הנוכחי נבחנו גורמים שתומכים בפתרון מערכתי, משמעותי ומקיים, שמאפשר את העסקתם ארוכת הטווח של אנשים עם מוגבלויות במסגרת יצרנית של עסקים חברתיים. ממציא המחקר שבדקו תפיסות, העדפות ובחירה של צרכנים בבתי קפה שונים שכללו גם שילוב אנשים עם מוגבלויות העלה כי קיים פלח שוק שמעריך את התועלת הכפולה שקיימת במיזם עסקי חברתי, מעדיף להתפשר על מחיר ופחות על איכות.

 

 מילות מפתח:

עסקים חברתיים לשילוב תעסוקתי, מש”ה, התנהגות לקוחות, קבלת החלטות, תפיסות, העדפה, בחירה

.


פריטים קשורים