×

השפעת פעילות אתגרית על אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בינונית וקשה ועל תפיסת הצוות את מסוגלותם של המשתתפים

מק"ט 103 | מחברים נוספים: חלי פרץ, שירה ורדי

מחקר זה נערך בסיועה של קרן שלם.

המחקר נועד לבחון את השפעת הפעילות האתגרית על אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בינונית עד קשה וכן לבחון את השפעת ההשתתפות בפעילות האתגרית על עמדות הסגל כלפי המשתתפים.
שלושים ילדים עם מוגבלות שכלית בינונית עד קשה השתתפו בפעילות של עמותת ‘אתגרים’ לאורך 15 מפגשים; נמדדו מדדי השתתפות לאורך הפעילות, וכן רווחה נפשית של המשתתפים ועמדות סגל כלפי המשתתפים לפני ואחרי הפעילות.
נמצאה עלייה מובהקת לאורך התהליך בכל מדדי ההשתתפות; כמו כן נמצאה עלייה בקשרים הרגשיים בקרב משתתפים עם מוגבלות שכלית קשה, ואילו עלייה בחוסר שליטה עצמית בקרב משתתפים עם מוגבלות שכלית בינונית. לא נמצא שינוי בעמדות הסגל בעקבות ההשתתפות.

  הסרטון המתאר את המחקר הוצג לראשונה בקונגרס ווינגייט למדעי הספורט 2014

 צולם באפריל 2014 בבית גנאור, אקים, חיפה.  צילום ועריכה: שי שלומי


פריטים קשורים