×

התפתחות תפקודי ניהול בגיל הצעיר בילדים עם תסמונות גנטיות ידועות

מק"ט 523 | מנחים: פרופ' ג'ודי אורבך, פרופ' ורדה גרוס צור

עבודת גמר זו לתואר שלישי (דוקטורט) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

תפקודי ניהול ומרכזיותם בגיל הרך הוא נושא הזוכה להתעניינות גוברת, הן בילדים עם התפתחות תקינה והן בילדים עם הפרעות התפתחותיות. המחקר בדק את הקשר בין גיל מנטלי ותפקודי ניהול בילדים צעירים עם תסמונות גנטיות של מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה), הקשר בין תפקודי ניהול ותפקוד אדפטיבי, ההשפעה של יחסי הגומלין בין מהירות לדיוק, וההשפעה של מידת התיווך הניתנת על הביצוע במטלות של תפקודי ניהול. הממצאים מראים, שאצל ילדים עם תסמונות גנטיות של מש"ה, ישנם תפקודי ניהול נמוכים באופן מובהק בהשוואה לילדים עם התפתחות תקינה המתואמים ע"פ גיל מנטלי.


פריטים קשורים