×

זמינות שירותים בקהילה לילדים עם צרכים מיוחדים

 בהמשך לסקר שנערך ע"י מכון ברוקדייל בנושא : ילדים עם צרכים מיוחדים: הערכת צרכים וכיסוים על ידי שירותים שנערך בשנת 1997
הוועדה לזכויות הילד בראשות חבר הכנסת זבולון אורלב יזמה את כתיבת המאמר אשר מציג את תמונת המצב של זמינות ונגישות שירותים רפואיים, שירותי רווחה ועוד בקהילה למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים, המסמך מתייחס גם לפערים שבין הפריפריות והמגזרים השונים.

 


פריטים קשורים