×

“חורים” ברצף התעסוקתי של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בישראל

מטרת המחקר היא לאתר מהם החסמים העיקריים, אשר הביאו לשיעור תעסוקה כה נמוך בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) המתגוררים בבית המשפחה, ומותירים אנשים רבים מחוץ למסגרות התעסוקה המוצעות על ידי משרד הרווחה.
ממצאי המחקר מצביעים על רצונם של האנשים עצמם להיות חלק ממסגרת תעסוקתית, ועל רצונם של הורים לשלב את ילדיהם במסגרות תעסוקה. לצד זאת, נמצא כי הורים רבים מתנגדים לשלב את ילדיהם במסגרות תעסוקה קיימות שלדעתם אינן מתאימות לילדם. היעדר מענה מתאים למגוון הצרכים השונים של אנשים עם מוגבלות שכלית, יצר מעין "חורים" ברצף התעסוקתי, שרבים מהם "נופלים" בהם.
המחקר מציג גם צרכים מרכזיים וגם המלצות להעלאת שיעור התעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ולפתרון החסמים שנמצאו.
 
 

 


פריטים קשורים