×

טיפוח נחישות עצמית בקרב תלמידים עם ליקויים קוגניטיביים באמצעות למידה בקהילות לומדים

מק"ט 544 | מנחה: פרופ' שונית רייטר

עבודת גמר זו לתואר שלישי (דוקטורט) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מטרת המחקר הייתה לבדוק את השפעתה של הלמידה בקהילות לומדים לפי מודל מעגל ההפנמה על הטיפוח של נחישות עצמית ושל איכות חיים אצל תלמידים עם ליקויים קוגניטיביים. והאם העלייה בנחישות העצמית היא זו שמביאה לשיפור באיכות החיים. מטרה נוספת הייתה לאתר את המאפיינים של השיטה אשר תורמים להצלחתה. הממצאים העיקריים מצביעים על כך שהייתה השפעה מובהקת של תכנית ההתערבות על כל המדדים של נחישות עצמית – אוטונומיה, ויסות עצמי והעצמה – ועל כל המדדים של איכות חיים. שונות מאפייני השיטה והשפעתם, נראים דרך ממצאי המחקר האיכותני.


פריטים קשורים