×

ידע ועמדות של אחיות ביחס לבדיקות סינון וקידום בריאות של אנשים עם מגבלות התפתחותיות

מחברים נוספים : רוזאן בארט

מחקר זה נוהל כדי לתאר את הידע והעמדות של אחיות ביחס לבדיקות סינון וקידום בריאות של אנשים עם מגבלות התפתחותיות. קידום בריאות הוא חלק חשוב במניעת מחלות ובשמירה על הבריאות, אולם הנתונים מראים שאנשים עם מוגבלויות התפתחותיות מחמיצים בדיקות סינון קריטיות כמו קולונסקופיה, ממוגרמות והליכים אבחוניים מומלצים אחרים. נבנה שאלון סקר לבדיקת הידע והעמדות של אחיות לגבי בדיקות סינון וקידום בריאות של אנשים עם מגבלות התפתחותיות והוא נשלח ל–200 אחיות שנבחרו באופן אקראי ברחבי מסצ’וסטס. 68 ענו. 48 מהמשיבים ענו על הקריטריונים להיכלל במחקר זה. זוהו כמה פערים בידע הקשור לבעיות רפואיות נפוצות אצל אנשים עם מגבלות התפתחותיות. בנוסף על כך, כמה מהתגובות הצביעו על עמדות שליליות ביחס לקידום בריאות של אנשים עם מגבלות התפתחותיות. הנתונים מהמחקר מצביעים על כך שלכמה אחיות אין הידע המתאים לגבי סוגיות בריאות ספציפיות לאנשים עם מגבלות התפתחותיות ושפער ידע זה עלול למלא תפקיד בפערים בטיפול הרפואי באנשים אלה. עמדות וסטריאוטיפים עלולים להיות גם הם גורמים שמשפיעים על ההחלטות של אחיות המתכננות פעילויות לקידום בריאות עבור פאציינטים עם מגבלות התפתחותיות.

המאמר פורסם לראשונה בכתב העת “עניין של גישה”, גיליון 9,  2009.

 


פריטים קשורים