×

יישום מיטבי – איתור אוכלוסיית יעד, הערכת צרכים וידע נוכחי, הפעלת תוכנית התערבות ראשונית והערכת תוצאות – אוכלוסיית מבחן, תסמונת רט

מק"ט 43 | מחברים נוספים: ברוריה גדעוני בן זאב, יואב מריק

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

תסמונת רט הנה תסמונת גנטית הפוגעת בעיקר בנשים. לאור הצרכים הרפואיים המורכבים של אוכלוסייה זו, חשוב לאתר נשים אלו על מנת שיוכלו להיכנס לתוכנית מעקב מסודרת המופעלת כיום במרפאת המומחים של תסמונת רט בבית החולים ע"ש חיים שיבא. בוצע סקר בכל המסגרות המטפלות באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, לשם איתור נשים פוטנציאליות עם תסמונת רט, נשים אלו הופנו למרפאת המומחים בתל-השומר לאבחון רפואי וגנטי מסודר. לצערם של החוקרים מהמסקנות עולה, כי ניתן לשנות את הטיפול הניתן כיום לאנשים עם לקות אינטלקטואלית המתגוררים במעונות, רק לאחר התגברות על מוטיבציה נמוכה של המטפלים באוכלוסייה זו.


פריטים קשורים