×

מבית ומחוץ

אסופת תקצירי עבודות גמר בתחום המוגבלות השכלית של בוגרי תואר שני
בחוברת זו תקצירים של שבע תזות ללימודי תואר שני, בארבעה מוסדות להשכלה גבוהה : האונ' העברית, אונ' ת"א, אונ' חיפה והמרכז האוניברסיטאי אריאל. כל התזות בוצעו בתמיכת מענק מקרן שלם.
עבודות אלו בחנו מגוון של שאלות מחקר והערכה מעולמו של האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית- מבית ומחוץ: משפחתו, פעילותו ורצונותיו. התמיכה של קרן שלם במחקרים ובעבודות של סטודנטים לתארים מתקדמים מכוונת להשפעה על העשייה בשטח להשגת איכות חיים מיטבית לאדם עם מוגבלות שכלית והסובבים אותו.
 

 


פריטים קשורים

דילוג לתוכן