×

“נדרש כפר שלם לגדל ילד” מיקוד בצוות: תפיסת צוות חינוך מיוחד את השותפות עם הורים

מק"ט 890-71-2018| בהנחיית : פרופ׳ אורי רסובסקי וד"ר תמר זילברג

עבודת גמר זו לתואר שלישי (דוקטורט) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

המחקר הנוכחי בחן את נקודת המבט החסרה בספרות של צוות החינוך המיוחד בפרדיגמת השותפות עם הורים. במחקר לקחו חלק אנשי מקצוע בחינוך המיוחד משלושה בתי ספר מסקטורים רבים. כל בתי הספר שנבחרו שייכים למערך החינוך המיוחד המורכב הכוללים לקויות מוטוריות, לקויות קוגניטיביות או שניהם. במחקר הנוכחי נבחנו הגורמים המגנים וגורמי הסיכון שעשויים להשפיע על שותפות זו. ממצאי המחקר העלו כי אקלים בית ספרי קשור למדדי סטרס ולדימוי עצמי מקצועי. כמו כן, נמצא כי סוג בית הספר ואקלים בית ספרי קשורים לתפיסת השותפות עם הורים. בנוסף, גורמים אישיים נמצאו קשורים באופן ישיר למדדי הסטרס ולתפיסת השותפות ואף מיתנו את הקשר בין סטרס לתפיסת השותפות.

מילות מפתח : חינוך מיוחד; צוות מקצועי; שותפות; הורים; אקלים בית ספר; מוגבלות; סטרס; גורמי אישיות; שחיקה; עייפות חמלתית; סיפוק חמלתי; שיתוק מוחין; איכות חיים; חוסן.

 

לדו”ח המחקר המלא בשפה האנגלית>>

 


פריטים קשורים