×

סקר לצוותי תחום השיקום ברשויות, בנושא: צורך בתמיכות קרן שלם בתחום פיתוח מענים מקצועיים וחברתיים

מק"ט 890-681-2022

מחקר הערכה זה נעשה ע”י מכלול- יח’ הערכה ומחקר של קרן שלם.

החל משנת 2023 הורחבה קרן שלם מסיוע לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית, לסיוע לפיתוח שירותים גם לאנשים עם מוגבלות חושית, פיזית והנמכה קוגניטיבית. התרחבות זו באה לידי ביטוי גם במסלולי הסיוע והתמיכות של הקרן בתחום פיתוח מענים מקצועיים וחברתיים.

לרגל התרחבות זו ביקשה הקרן לפנות למחלקות לשירותים חברתיים ולבחון באמצעות סקר קצר את הצרכים שלהם ביחס לאוכלוסיית השיקום, מבחינת מסלולי התמיכה הקיימים של הקרן, וכן את צרכיהם  בתמיכות שטרם קיימות. הדו”ח הנוכחי מתאר סקר זה ומציג את ממצאיו.

מילות מפתח : פיתוח שירותים, מענים בתחום המוגבלות, מענים מקצועיים וחברתיים תחום השיקום ברשויות

 


פריטים קשורים