×

עולמם הריגשי-חברתי של מתבגרים עם מש”ה: מחקר אורך מילדות לגיל ההתבגרות

מק"ט 890-238-2020| מחברים נוספים : רינת פניגר שאל

מחקר זה נעשה בסיוע קרן שלם.

המחקר הנוכחי הינו מחקר אורך אשר עקב אחר ילדים שהשתתפו ביחד עם אימהותיהם במחקר שנערך לפני כשלוש עשרה שנים ובחן את הקשרים בין מאפייני הקשר הראשוני שלהם עם אמותיהם בילדות לבין היכולות הרגשיות-החברתיות של המתבגרים כיום. המחקר מחדש גם בכך שנעשה שימוש בכלי מחקר מתחום הטיפול באומנויות המבוססים על ביטויים לא-וורבליים: ציור משותף (JPP) מתבגר/ת-הורה שמאפשר ניתוח אינטראקציה –ומשחק מראה (MG) המאפשר ניתוח תנועה ותקשורת לא מילולית בזמן משחק תנועתי משותף עם נסיין. השימוש בכלי מחקר אלו בתוך מערך מחקר אורכי מספק הבנה לגבי עולמו הריגשי-חברתי של מתבגר עם מש”ה בגיל בו נושאים אלו עומדים במרכז ההתפתחות.

 

מילות מפתח: מוגבלות שכלית התפתחותית, מחקר אורך, גיל ההתבגרות, קשר הורה-ילד, משחק-מראה, ציור  משותף.

 

 


פריטים קשורים