×

פיתוח חדר מכשירים לאנשים בעלי לקות קוגניטיבית התפתחותית

מחברים נוספים : נעמה סודקביץ
 מחקרים מוכיחים כי שמירה על כושר גופני הינה חשובה לכלל האוכלוסייה, מקדמת את הבריאות הנפשית והפיסית תוך שמירה על איכות החיים. מחקרים על אוכלוסייה בעלת לקות קוגניטיבית התפתחותית, מציגים כושר גופני ירוד ביותר. מחקרים אלו, מציינים כי אוכלוסייה זו הינה אוכלוסייה בסיכון לפתח מצבי חולי שונים, על רקע חוסר פעילות וכושר ירוד.
זו הסיבה להקמתו של חדר המכשירים במעון מוריה.
מעון מוריה בגדרה, הינו בית ל- 39 חניכים בגלאי 6-93 עם נכויות התפתחותיות מורכבות, המתפקדים ברמת המוגבלות השכלית התפתחותית בינונית-נמוכה, הקשה והעמוקה.
ייחודו של חדר המכשירים, אשר הוקם ברוח עקרון הנורמליזציה, הינו השילוב בין עיסוק נורמטיבי בספורט, לצד מועדון חברתי פעיל, התומך בפיתוח קשרים חברתיים ובמציאת עיסוק משמעותי לשעות הפנאי של חניכי המעון.
מאמר זה, יסקור את הליך התכנון והביצוע הלכה למעשה של הקמת חדר מכשירים במעון, תוך התייחסות לצרכי החניכים, לציוד שנבחר, להתאמות שנדרשו וכן לפיתוח מודל לעבודה בחדר.
מאמר זה ידגיש את מעורבותה של המרפאה בעיסוק בהקמת החדר ותכנונו.
המאמר פורסם בכתב העת למקצועות הבריאות של היחידה לרפואה באגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית במשרד הרווחה והשירותים החברתיים גיליון 4/2011
ובכתב העת הישראלי לריפוי בעיסוק (IJOT) בגליון פברואר 2010

 


פריטים קשורים