×

רכישת שפה אצל בעלי תסמונת וויליאמס ובעלי תסמונת דאון – הלקסיקון המוקדם

מק"ט 83

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

המחקר מתמקד במבנה הלקסיקון ובקשרים שבין אוצר המילים לבין הדקדוק המתפתח אצל ילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית, עם תסמונת וויליאמס או תסמונת דאון, בשלבים ראשונים של התפתחות השפה. מבנה הלקסיקון נמצא דומה לאורך התהליך ההתפתחותי אצל ילדים בעלי תסמונת וויליאמס, ילדים בעלי תסמונת דאון וילדים בריאים. נמצאו הבדלים שוליים בלבד בין הקבוצות. ניתוח סמנטי הראה שלילדים עם תסמונת דאון יכולות סמנטיות-לשוניות ההולמות את התכנים המובעים במשפטי שעבוד והעדרם הכמעט מוחלט של משפטים כאלה מהקורפוס הלשוני של בעלי תסמונת דאון הוא ככל הנראה, בשל קושי בבניית מבנה היררכי סינטקטי בין המשפט המשועבד למשפט הראשי.


פריטים קשורים