×

שאלון איסוף נתונים

המחלקה לאבחון, קידום והשמה
 השאלון נבנה על מנת לשמש כלי אחיד לעבודה מקצועית בתחום לגבי כלל אוכלוסיית מקבלי השרות- בדיור ובקהילה. הוא מיועד לצורך איסוף נתונים בצורה שיטתית ובאופן כזה שיציג תמונה מהימנה ועדכנית אודות תפקודו של האדם בתחומי חיים העיקריים.

השאלון מהווה בסיס לאיסוף מידע אודות אדם עם מוגבלות שכלית או אודות אדם שיש חשד שהוא עם מוגבלות שכלית התפתחותית למגוון מטרות וביניהן- לצורך הפנייה לאבחון, לוועדת אבחון, לבניית תכניות קידום, הפנייה לטיפול בתחום המיני חברתי ומטרות נוספות בהמשך.

השאלון מחליף את טופס פרטי מאובחן, את הדו"ח הסוציאלי ואת הדו"ח התפקודי, גרסתו הראשונה הופצה לפני כארבע שנים. 

להלן השאלון בגרסתו המעודכנת לשנת 2014. להורדתו בגרסא פתוחה לחץ כאן

פרטים נוספים באתר קהילת הידע של האגף, תחת מידע ארגוני, המחלקה לאבחון, קידום והשמה.

 

 


פריטים קשורים