×

שימוש בטכנולוגיות מסייעות באבחון וטיפול בילדים עם מוגבלויות (מש”ה, אוטיזם, שיקום) במסגרת “יוזמת העתיד”

מק"ט 890-344-2021 | חוקרים נוספים : אריק רימרמן, מיטשל שערץ, שרון גנות, ריבה מוסקל

מחקר הערכה זה נעשה ע”י מכלול- יח’ הערכה ומחקר של קרן שלם.

“יוזמת עתיד” וקרן חברו במטרה לבחון את אופן השימוש והצריכה של מקצוע באמצעים של טכנולוגיות של אנשי עזר, באבחון ובטיפול בילדים עם מוגבלויות התפתחותיות (0-21). מטרתו המרכזית של הסקר היא לא סוף מידע לגבי האמצעים של הטכנולוגיה המסייעת בהם עושים שימוש בפועל, ולא מודדים את שיטות השימוש והזמינות של טכנולוגיות אלו. מטרתו המשנית של הסקר היא לא סוף פרטים של אנשים שייכים לקהל היעד, אשר יהיו מעוניינים להצטרף לפורום ייעודי שייפתח לטובת פיתוח הנושא. מחקר התבצע באמצעות העברת שאלון מובנה והכלל שאלות סגורות שאלות פתוחות, לאנשי מקצועות רפואה, תחת משרד הרווחה והביטחון החברתי ומשרד הבריאות (מכונים להתפתחות הילד וכו’). על הסקר השיבו 136 אנשים. מצאי הסקר הראו מידה נמוכה יחסית של שימוש באמצעי טכנולוגיה גבוהה, וכן שזמינותם של אמצעים אלו איננה גבוהה. אפשר למצוא מידע על הרתיעה בשימוש בטכנולוגיות חדשות על ידי רופאים בתחום התפתחות הילד, ומעידים על כך שיש צורך במאמץ מכוון להקניית היכרות עם אמצעים טכנולוגיים חדישים, הכשרות והקניית ידע.

מילות מפתח : טכנולוגיות מסייעות, טכנולוגיות מסייעות, ילדים עם מוגבלות


פריטים קשורים