×

שירותי בריאות עבור נשים עם מוגבלות בישראל – תמונת מצב

מחברים נוספים : לימור זגה שבת

יכולתן של נשים לתפקד בתחומים שמיוחסים בדרך כלל לתפקודי יום–יום ייחודיים למגדר – היגיינה אישית, טיפול בילדים: הנקה, החתלה, יכולת לשחק עמם, וכדומה – תורמת לבריאותן הנפשית  הפיזית ומאפשרת להן להשתתף בחיי החברה ובפעילות המשפחתית. אחת הנשים בספרה של  Rogers תיארה זאת: Having a baby made me less handicapped because I was able to fulfill one of the female roles in society and I was really rewarded for it. נשים עם מוגבלות נתקלות בחסמים רבים בביצוע תפקודים אלה. המאמר סוקר את החסמים הללו; מתאר ומנתח את תהליכי השינוי שמתחוללים בישראל; ומצביע על התחומים בהם יש לפעול ומה יש לעשות.

המאמר פורסם לראשונה בכתב העת “עניין של גישה”, גיליון 9,  2009.

 


פריטים קשורים