×

תיקוף שאלון ה- “Mosh-Eat”לאיתור בעיות אכילה בקרב מבוגרים עם מגבלה שכלית התפתחותית

מק"ט 890-112-2018.1 | בהנחיית : פרופ' עינת גל

מחקר זה נעשה במימון קרן שלם.

חוקרים מהחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה ובקריה האקדמית אונו, בשיתוף עם קרן שלם,  הקרן לפיתוח שירותים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ברשויות המקומיות, ובשיתוף מערך שירותי הבריאות במשרד הרווחה והביטחון החברתי,  יזמו ופיתחו שאלון שיהווה כלי אבחון לבעיות אכילה של אנשים עם מגבלה שכלית התפתחותית (מש”ה), יחד עם מחקר שבא לתקף הכלי. במחקר הנוכחי בוססה המהימנות הפנימית ותוקף מבנה מקביל של שאלון ה- “Mosh- Eat”.
הכלי בוסס על בסיס התאמה של השאלון “Aut-Eat” , שמטרתו איתור בעיות אכילה בקרב אנשים עם אוטיזם, לאוכלוסיית אנשים עם מש”ה. לאחר פיתוח הגרסה הראשונה של הכלי, הוא הועבר ל53 נשים וגברים מעל גיל 20, המאובחנים עם מש”ה בתפקוד בינוני- קשה והסובלים מבעיות אכילה.
תוצאות המחקר הראו כי קיימת מהימנות פנימית גבוהה בציון הכולל ובתחומי השאלון השונים של שאלון “Mosh- Eat”. כמו כן, נמצאו קשרים מובהקים בין תחומי השאלון “Mosh-Eat” לסעיפים בשאלון “STEP” ובכך בוסס תוקף מבנה מקביל של השאלון החדש.
המחקר, היווה נדבך ראשון לביסוסו של השאלון ככלי מהימן ותקף בו ניתן לעשות שימוש לצורך הערכת קשיי אכילה בקרב אנשים עם מש”ה. מומלץ להמשיך ולתקף הכלי, תוך ביצוע מחקר על מדגם רחב יותר של ילדים ומבוגרים עם מש”ה, במגוון רמות תפקודיות.

למחקר זה שלב נוסף שבו בוצעה תכנית התערבות המבוססת על שאלון זה:

התערבות באכילה בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במסגרות בקהילה>>

להורדת השאלון בשלושת השפות>>

מילות מפתח : מוגבלות שכלית התפתחותית, בעיות אכילה, אבחון


פריטים קשורים