×

תרומתם של תמיכה חברתית נתפסת ותמיכה באמצעות הוראה פרטנית לפיתוח האוטונומיה הקוגניטיבית של מתבגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

מק"ט 890-105-2018| מחברים נוספים : פנינה שביט

מחקר זה נעשה במימון קרן שלם.

מכללת בית-ברל בשיתוף קרן שלם ביצעו מחקר לבחינת תרומתם של מקורות תמיכה שונים, ובכלל זה הוראה פרטנית, לאוטונומיה הקוגניטיבית של מתבגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש”ה) מארבעה בתי-ספר באזור המרכז והשרון. במחקר הוערכו הקשרים שבין תמיכה חברתית לאוטונומיה קוגניטיבית לפני ואחרי תהליך של הוראה פרטנית שקיבל כל אחד מהתלמידים שהשתתפו במחקר באמצעות דיווחי התלמידים ומוריהם. מספר מקורות תמיכה נמצאו קשורים למרכיבים שונים של אוטונומיה קוגניטיבית. עם זאת, לא כל המשתנים נמצאו קשורים וכן נמצאו הבדלים בין תפיסות המתבגרים למוריהם. בנוסף לכך, נמצא כי ההוראה הפרטנית תרמה בעיקר להערכה העצמית של המתבגרים. בניגוד לכך, המתבגרים דיווחו על ירידה ביכולתם לקבל החלטות.

מילות מפתח: אוטונומיה, תמיכה חברתית, מוגבלות שכלית התפתחותית, נחישות עצמית, מתבגרים, מורים


פריטים קשורים