A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

פניה לעזרה של תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בבתי ספר לחינוך מיוחד בעקבות אלימות בבית הספר   מק"ט 85  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

קידום רווחתם הרגשית והפיזית של תלמידים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית היא בעלת חשיבות רבה. הן לתלמידים עצמם והן למערכת החינוך ולמערכות התומכות הסובבות אותם. במחקר הנוכחי נבחנו שיעורי האלימות בבית הספר, ונכונות תלמידים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית קלה-בינונית הלומדים בבתי הספר של החינוך המיוחד לפנות לעזרה. מממצאי המחקר עולה כי שיעור התלמידים שנפלו קורבן לאלימות הוא גבוה מאוד וכי למעלה ממחצית מכלל מי שנפלו קורבן לאלימות בבית הספר לא פנו או דיווחו על הבעיה לאף גורם בבית הספר. מבין גורמי העזרה, מחנכות הכיתות הן המועדפות ביותר. עוד נמצא כי הקשר עם גורמי העזרה ומידת זמינותם מהווה גורם חשוב בהסבר הנכונות לפנות לעזרה.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


צמיחה אישית בקרב הורים וסבים וסבתות לילדים עם נכות אינטלקטואלית - תרומתן של אוריינטציית ההתקשרות, יחסי משפחה ותמיכה חברתית   מק"ט 564 | מנחה: ד"ר ליאורה פינדלר  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

נכות אינטלקטואלית מוגדרת כנכות המתאפיינת במגבלות משמעותיות בתפקוד השכלי, במיומנויות התפיסתיות, החברתיות, ובכישורים המעשיים (האגודה האמריקאית לפיגור שכלי, 2002).  נוכחות בן או בת עם נכות אינטלקטואלית עשויה לזמן למשפחה הגרעינית ולמשפחה המורחבת, קשיים פיסיים, לחצים רגשיים, חברתיים וכלכליים, וכן שינוי במערך התפקודים במשפחה. יחד עם זאת, קיימים גם דווחים על הסתגלות ואף צמיחה נוכח ההתמודדות זו.
עניינו של המחקר הנוכחי הוא בצמיחתם של הורים וסבים וסבות לצעירים עם נכות אינטלקטואלית. מבין הגורמים העשויים לתרום לצמיחה בקרב סבים וסבות והורים לילדים עם נכות אינטלקטולית, בחרנו לבחון את המשאב הפנימי של התקשרות ואת המשאבים החיצוניים של תמיכה חברתית מוענקת ומתקבלת ויחסי משפחה.

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


ליקויים בתפקוד הרפלקס האוקולו-מוטורי ובשיווי משקל בקרב ילדים ונערים עם פיגור שכלי קל ובינוני   מק"ט 57 | מחברים נוספים: ד"ר איציק מלצר, עוז צור, איילת רונן  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

התפתחות הרפלקס הוסטיבולו-אוקולומוטורי (VOR) הוא תהליך המתחיל מיד לאחר הלידה ונמשך לאורך שנים ומושפע מגירויים חיצוניים ואינטראקציה עם מערכות ביולוגיות שונות. התפתחות הרפלקס בקרב ילדים ונערים הסובלים ממוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) יתכן ואיננה מלאה או תקינה. המחקר בודק את תפקוד הרפלקס הוסטיבולו-אוקולומוטורי בקרב ילדים ונערים עם מש"ה לא ספציפי ברמה קלה ובינונית ואת השפעתו על בקרה יציבתית. תוצאות הרפלקס נמצאו לקויות בקרב 11 מכלל 20 הנבדקים אך לא נמצא קשר בין הלקוי בתגובת הרפלקס לבקרה היציבתית. לפיכך, בדיקה שגרתית של רפלקס זה ואיתור מוקדם של ליקוי בתפקודו יכולים להשפיע על דרכי מניעה והתערבות.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


תפיסת הילד החריג במשפחה הבדואית והשפעתה על דימויה ותפקודה של היחידה המשפחתית   מק"ט 18 | חוקרים נוספים: פרופ' ורד סלונים-נבו  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם. מחקר זה עוסק בנושא המוגבלות השכלית התפתחותית (מש"ה) בקרב האוכלוסייה הבדואית בישראל. מטרתו הייתה ללמוד על חווית ההורות לילד בעל מש"ה, על דרכי ההתמודדות של ההורים, ועל השפעת מצב זה על יחסי הנישואין. וכן לבחון את רשתות התמיכה העומדות לרשות המשפחה ואת יחס החברה והמשפחה המורחבת לילד החריג. המחקר ערך כשלוש שנים ובמסגרתו נדגמו הורים, בני החברה הבדואית, מהערים ומהכפרים המוכרים והלא מוכרים. מהממצאים, עולה תמונה קשה אודות חווית ההורות של הורים, בני החברה הבדואית, לילדים בעלי מש"ה. תמונה זו, ניתנת לשינוי, ועל כן בסיכום המחקר מוצגות האימפליקציות הטיפוליות והאימפליקציות…

קרא עוד
לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


תלמידים עם לקויות קוגניטיביות באוניברסיטה: קורס העשרה לימודית באזרחות והכנה לחיים בקהילה, באמצעות לימודי מחשב באוניברסיטת חיפה   מק"ט 28 | מחברים נוספים : טלי ברקוביץ, נירית קרני-וייזר  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

העבודה הנוכחית מציגה את היתרונות של קורס באזרחות פעילה, המבוסס על מחשבים, שנערך באוניברסיטת חיפה לתלמידים עם ליקויים אינטלקטואליים. הקורס התבסס על אימון מתקדם במחשבים, לאור ההשקפה שאזרחי העתיד ישתמשו במחשבים כחלק אינטגראלי מחיי היום יום שלהם. הממצאים הראו, כי התלמידים השתפרו באופן משמעותי ב – 3 מתוך 4 מרכיבים של יכולת חברתית (עזרה עצמית, חברות, תעסוקה) והשתפרו בכל המרכיבים של מיומנויות מחשב. עם זאת, לא הופיע שינוי בתחומים של ADHD ושאלון איכות החיים. לקורס הייתה השפעה חיובית על היכולת החברתית של התלמידים והעצמת כישורי המחשב.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


מיפוי הקושי ותהליכי החשיבה בפתרון אנלוגיות פרספטואליות וקונספטואליות באמצעות אבחון דינאמי בקרב מתבגרים ומבוגרים בעלי פיגור שכלי   מק"ט 546 | מנחים: ד"ר חפציבה ליפשיץ, ד"ר יצחק וייס  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מטרת המחקר העיקרית הייתה להתחקות אחר תהלכי החשיבה והקשיים של בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) בבואם לפתור אנלוגיות קונספטואליות ופרספטואליות. ממצאי המחקר הצביעו על עלייה מובהקת בהישגים לאחר האימון, על קושי בפתרון הרכיבים הסקה ומיפוי באנלוגיות פרספטואליות מעבר לרמה הקוגניטיבית הבסיסית וכן על קושי בפתרון רכיב היישום באנלוגיות פרספטואליות בקרב בעלי הרמה הקוגניטיבית הבסיסית הנמוכה. הממצאים הדגישו את החשיבות של פיתוח תכניות לימודים בנושא אנלוגיות לבעלי אוכלוסייה זו בכלל ולמבוגרים בעלי פיגור שכלי בפרט, בד בבד עם העיסוק השיקומי לו הם זוכים.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


הערכה קוגניטיבית, אסטרטגיות התמודדות ורווחה נפשית בקרב אימהות ואבות עם יציאת ילדיהם הבוגרים בעלי מוגבלות קוגניטיבית (אינטליגנציה גבולית / פיגור קל) למסגרת דיור בקהילה   מק"ט 557 | מנחה: ד"ר יעל גירון  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מטרת המחקר הינה לבחון את ההערכה הקוגניטיבית (תפיסת האירוע) דפוסי התגובה (אסטרטגיות ההתמודדות), הרווחה הנפשית והתפקוד ההורי בקרב אימהות ואבות לנוכח אירוע יציאה מהבית של ילדם בעלי מוגבלות קוגניטיבית ברמת חומרה נמוכה למסגרות דיור בקהילה. נמצא כי אירוע היציאה מהבית של ילד בוגר בעל מוגבלות קוגניטיבית הוא אירוע עמוק, מורכב ומשמעותי עבור המשפחה. הוא כולל משתנים רבים רגשיים וקוגניטיביים ומקיף תחומים רבים בחייהם של ההורים. הוא נתפס ע"י ההורים כאתגר, יותר מאשר כאיום ומתבטא ברווחה נפשית גבוהה יותר ממצוקה. עיקר השימוש הוא בדפוס התמודדות ממוקדת בעיה מאשר ממוקדת רגש.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


מערכת מותקנת על הליכון חשמלי לניטור התפתחות הליכה בפעוטות עם תסמונת דאון   מק"ט 20 | חוקרים נוספים: ד"ר עמית גפן  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

לפעוטות עם תסמונת דאון, דפוס שונה בהתפתחות ההליכה בשלב מוקדם בגיל הילדות. ניתן להתאמן באמצעות הליכון חשמלי, כדי לקדם השגת יעדים מוטוריים אצל ילדים עם תסמונת דאון, אך מידע כמותי על התפתחות ההליכה מוגבל למחקרים המתבצעים במעבדות הליכה. מטרתנו הייתה לפתח ולבחון מערכת ניידת וזולה, שמזהה את צעדי הפעוט על ההליכון במהלך האימון. המערכת כוללת חיישני אינפרה-אדום שמודדים מרחק, כדי לזהות את מיקום הרגליים בזמן הליכה, וכך למדוד אורך צעד וקצב הליכה של הפעוט. הניסויים מצביעים על תועלת פוטנציאלית במערכת שפותחה, בכימות ניטור תהליך רכישת הליכה בפעוטות עם תסמונת דאון ולקויות הליכה נוספות.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד


שיפור תפיסת רצף זמן בקרב ילדים עם פיגור שכלי בינוני באמצעות טכנולוגיית מציאות מדומה   מק"ט 21 | חוקרים נוספים: ד"ר סיגל עדן, מיכל בצר  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

המחקר עוסק בתפיסת הזמן, ומתמקד בשיפור תפיסת רצף הזמן אצל ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה). תוכנית ההתערבות התבססה על טכנולוגית המציאות המדומה (Virtual Reality), במטרה לבחון את השפעת התלת-מימד על תפיסת רצף הזמן, ולשפר תפיסה זו אצל ילדים עם מש"ה קל-בינוני. נכללו שלושה תרחישים בעלי רצף זמן, אשר עובדו לעולמות וירטואליים תלת-מימדיים, כאשר רצף הזמן נמדד על פי מספר ההצלחות בסידור ההתרחשויות ברצף לוגי. התוצאות מעידות, שייצוג תלת מימד הצריך פחות תיווך מייצוג דו מימדי. כמו-כן נמצא, שילדים עם מש"ה בינוני הראו תפיסת רצף זמן נמוכה יותר מאשר ילדים עם מש"ה קל.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד