×

וידאו מודלינג לשיפור מיומנויות חברתיות הנדרשות בתעסוקה לאנשים עם מוגבלות: מפגשים קבוצתיים בהנחיית מטפלים ומדריכים בטיפול ישיר

חוברת הדרכה למדריכים בטיפול ישיר

תדריך המיועד למטפלים ומדריכים בטיפול ישיר. מטרתו ללמוד כיצד ניתן להעביר הליך של שיפור ושימור במיומנויות חברתיות הנדרשות בתעסוקה בקרב מקבלי שירות עם מוגבלויות הנמצאים במסגרות היום השונות,
התדריך הוא רכיב בתוך מיזם V-Job שכולל גם אתר אינטרנט עם ספריית סרטונים מותאמים, סרטון הדרכה ובו הדגמה של מפגש קבוצתי טיפולי ועוד. כאן תמצאו מידע מתומצת ומעשי וביחד עם המידע שנמצא באתר, ובתמיכתם
של רכזי המסגרת וצוות מקצועות הבריאות, יהיה תדריך זה יד-ימינכם בהנחיית קבוצה בנושא חשוב זה. המיזם הותאם לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, אך עשוי להתאים לאנשים עם מוגבלויות שונות כגון אוטיזם,
הנמכה קוגניטיבית וכדומה.

לתדריך בשפה הערבית>>

לאתר מיזם וי-ג’וב>>
לסרטון ההדרכה>>

פריטים קשורים