×

“זהות של מסוגלות” בעולם העבודה: מודל העבודה של “מרופין לקריירה”

מחברים נוספים : ליאורה בן יהודה

הוזמי, ב’ (2024). “זהות של מסוגלות” בעולם העבודה: מודל העבודה של “מרופין לקריירה”. אדם ועבודה, 20, 33-25.

“זהות של מסוגלות” הינה מפתח חשוב להשתלבות תעסוקתית שכן היא מאפשרת לאדם לבחור תחום עיסוק המצוי בזיקה ליכולותיו וכישוריו. כמו כן היא מסייעת לו להשתלב בעולם העבודה בתחושה של חיוניות ונחיצות –בזכות ולא בחסד. צעירים ובוגרים רבים עם לקויות למידה מורכבות והפרעות קשב מתקשים למצוא תעסוקה המהווה עבורם ייעוד ומקור להגשמה עצמית.
מודל תל”ם (תעסוקה, לימודים, מסוגלות) להשתלבות מיטבית בתעסוקה שייסקר בהרחבה במאמר זה, נועד להציע מענה כוללני שבמוקדו עיסוק בסוגיית הזהות ויצירת אקלים הכשרה מקצועית מיטיב, תומך ומותאם – אישית, לימודית וחברתית.

המאמר התפרסם בכתב העת אדם ועבודה.

המסמך בעמוד הפריט במרכז משאבי הידע של בית איזי שפירא>>

המאמר הועלה לאתר באדיבות מרכז משאבי הידע, בית איזי שפירא.

פריטים קשורים