×

אופקים חדשים

אסופת תקצירי עבודות גמר בתחום המוגבלות השכלית של בוגרי תואר שני ושלישי
בחוברת זו תקצירים של שש תזות ללימודי תואר שני ושתי עבודות דוקטורט, בשש מוסדות להשכלה גבוהה : האונ’ העברית, אונ’ ת"א, אונ’ חיפה, אונ’ בן גוריון, אונ’ בר אילן ואנ’ ברגן שבנורווגיה. כל המחקרים בוצעו בתמיכת מענק מקרן שלם. הקרן תומכת ומעודדת את העיסוק בחקר האקדמי בתחום המוגבלות השכלית התפתחותית. אין ספק כי חשיבות המחקר בתחום זה הינה רבה שכן בעזרתו ניתן להעמיק את הידע הקיים, לפתח כיווני חקירה חדשים ועוד.
תקצירי המחקרים תורגמו גם לשפה הערבית.
  

פריטים קשורים