×

איכות במעגלי החיים

אסופת תקצירי מחקרים בתחום המוגבלות השכלית התפתחותית
 בחוברת זו תקצירים של שש עשרה מחקרים אשר בוצעו במכון המחקר :מרטנס הופמן ובששה מוסדות להשכלה גבוהה : האונ’ העברית, אונ’ ת"א, אונ’ חיפה, אונ’ בן גוריון בנגב, אונ’ בר אילן והמרכז האוניברסיטאי אריאל. כל המחקרים בוצעו בתמיכת מענק מקרן שלם.
עבודות אלו בחנו מגוון של שאלות מחקר והערכה מעולמו של האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית הקרן מקווה מטרת התקצירים לעודד ולהנגיש קריאת חומר מקצועי, והמשך מחקרים לקידום העיסוק בנושא המוגבלות השכלית ההתפתחותית בכל תחומי האקדמיה.
תקצירי המחקרים תורגמו גם לשפה הערבית.

פריטים קשורים