×

הטמעת תכנית “תראו אותי!” במסגרות לאנשים עם מש”ה

מק"ט 890-260-2020

מחקר הערכה זה נעשה ע”י מכלול- יח’ הערכה ומחקר של קרן שלם.

מחקר הערכה זה בוחן את הטמעת תכנית “תראו אותי!” במסגרות לאנשים עם מש”ה לאורך זמן. תכנית “תראו אותי” עוסקת בשיפור ההופעה החיצונית וההיגיינה. שאלון מקוון הועבר למנהלי המסגרות ולרפרנטים של תכנית “תראו אותי”. ההערכה הצביעו על יכולתה של התכנית להתקיים לאורך זמן, ועל מנגנונים ושגרות שהתפתחו במסגרות, אשר מאפשרות את המשך קיומה בהיקף . , לתרגל, להטמיע ולשמר את הנושא במסגרות.

 

מילות מפתח : מחקר הערכה, תכנית ‘תראו אותי’, הופעה חיצונית, היגיינה, מוגבלות שכלית התפתחותית.


פריטים קשורים