×

הטמעת תכנית “תראו אותי!” במסגרות לאנשים עם מש”ה

מק"ט 890-260-2020

מחקר הערכה זה נעשה ע”י מכלול- יח’ הערכה ומחקר של קרן שלם.

מחקר הערכה זה בחן את הטמעת תכנית “תראו אותי!” במסגרות לאנשים עם מש”ה לאורך זמן. תכנית “תראו אותי” עוסקת בשיפור ההופעה החיצונית וההיגיינה. שאלון מקוון הועבר למנהלי המסגרות ולרפרנטים של תכנית “תראו אותי”. בהערכה השתתפו 25 מתוך 40 המסגרות בהן התקיימה התכנית, החל משנת 2016. באופן כללי ממצאי ההערכה הצביעו על יכולתה של התכנית להתקיים לאורך זמן, ועל מנגנונים ושגרות שהתפתחו במסגרות, אשר מאפשרים את המשך קיומה במסגרת. כחלק מהתובנות ובהתאם לצרכים קודמים שעלו מהשטח, קרן שלם פיתחה לומדה בנושא ‘תראו אותי’ אשר תהווה כלי נוסף עבור המסגרות באמצעותו הם יוכלו ללמוד, לתרגל, להטמיע ולשמר את הנושא במסגרות.

 

מילות מפתח: מחקר הערכה, תכנית ‘תראו אותי’, הופעה חיצונית, היגיינה, מוגבלות שכלית התפתחותית.


פריטים קשורים