×

הקשר בין הפרטת מעשים למחויבות, למוטיבציה ולשביעות רצון משכר של צוות העובדים במעש במעבר מניהול הרשות מקומית לניהול על ידי ארגונים מהמגזר השלישי והפרטי

מק"ט 537 | מנחה : ד"ר רפי גלברט

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

עבודה זו עוסקת בסוגיית הפרטת מרכזי העבודה השיקומיים (מע”שים) לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש”ה), במטרה לברר האם קיים קשר בין מוטיבציה ,מחויבות, ושביעות רצון משכר לבין ההפרטה, ולברר את תקפותו ומהימנותו של הקשר, מתוך כוונה להציע דרכים לצמצם את ההשפעה השלילית שעלולה להיווצר מההפרטה. הממצאים מצביעים על כך שקיים קשר בין הפרטת המע”שים לעמדות העובדים, בנוגע למוטיבציה למחויבות שלהם לארגון, ולשביעות רצונם מהשכר. אולם, לא ניתן להוכיח שישנה ירידה משמעותיים במוטיבציה ובמחויבות של העובדים במע”ש שעבר הפרטה לאחרונה לעומת עובדים במע”שים שאינם מיועדים להפרטה ובמע”שים שעברו הפרטה בעבר.


פריטים קשורים