×

הקשר בין תפיסת מסוגלות הורית ומערכת ה-Caregiving לבין עמדות אימהות למתבגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, בנושא מיניות ומערכות יחסים

מק"ט 890-662-2021| בהנחיית : ד"ר ריקון צמרת

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

החינוך למיניות בריאה נמשך לאורך מעגל החיים ושותפים בו הילדים, ההורים, מערכת החינוך, המדיה האלקטרונית ונוספים. למרות חשיבותו, נושא החינוך למיניות בריאה מעורר לא פעם קושי ומבוכה בקרב הורים ואנשי חינוך בהתנהלותם מול מתבגרים, לא כל שכן מול מתבגרים עם מגבלה שכלית. המחקר הנוכחי, בדק האם קיים קשר בין תפיסת מסוגלות הורית ומערכת ה-Caregiving לבין עמדות אימהות, למתבגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, בנושא מיניות ומערכות יחסים. ממצאי המחקר מלמדים כי תפיסת מסוגלות הורית נמצאה קשורה לממד חרדה במערכת ה-Caregiving. וקשורה גם לעמדות אימהות בנושא מיניות ומערכות יחסים. ממצאי המחקר לא תמכו בהשערות בדבר הקשר בין תפיסת מסוגלות הורית לבין ממד נמנעות ולא נמצא קשר בין עמדות אימהות בנושא מיניות ומערכות יחסים, לבין מדד החרדה.

מילות מפתח: המודל אקולוגי של בלסקי, מערכת ה-Caregiving (מערכת ההגנה והתמיכה), מסוגלות הורית, מיניות, מתבגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, ייעוץ חינוכי.


פריטים קשורים